Strategische Transformatiesteun:
voor investeringen en opleidingen (max €1.000.000)

Met de Strategische Transformatiesteun (STS) kunnen bedrijven in Vlaanderen een subsidie van maximaal 1 miljoen euro ontvangen voor een strategisch transformatieproject.
Het bedrag van uw investeringsproject moet zelf ook hoog liggen – denk aan een nieuw kantoorgebouw, opleidingscentrum of productiehal.

Strategische Transformatiesteun: kort samengevat

Wat?

Steun voor investeringen die een transformatie mogelijk maken en een duurzame verankering realiseren van tewerkstelling in Vlaanderen

Door wie?

VLAIO

Voor wie?

Bedrijven in Vlaanderen, ook KMO en samenwerkende ondernemingen

Voorwaarde?

Een versterking betekenen voor het economische weefsel in Vlaanderen

Subsidie?

8% bij investeringen, 20% bij opleidingen (max. €1.000.000)

Stategische Transformatiesteun (STS): Achtergrond

De Strategische Transformatiesteun (STS) wil bedrijven ondersteunen bij investerings- en opleidingsprojecten. Die moeten wel in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen. Daarbij moeten de opleidingen en investeringen essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een nieuw kantoorgebouw, in combinatie met een strategische transformatie.

Het minimumbedrag van de investeringen ligt op 1 miljoen euro, en voor opleidingen op 100.000 euro. Daarvoor kan een subsidie ontvangen worden van 80% voor investeringen en 20% voor opleidingen, met een maximum van 1 miljoen euro per onderneming.

Voor de beoordeling van de aanvraag wordt afgegaan op criteria zoals de innovatie, de kwaliteit van het management, de mate waarin de onderneming versterkt wordt, internationalisering maar ook verankering in Vlaanderen.

Hoe Subsidiebureau.be u helpen kan bij uw aanvraag voor strategische transformatiesteun

Subsidiebureau.be heeft jarenlange ervaring met Horizon 2020 subsidies voor KMO via het SME Instrument. Wij schrijven samen met u uw dossier van A tot Z, zowel voor fase 1 als fase 2. Zo verhoogt u de slaagkansen voor uw Horizon 2020 SME INSTRUMENT aanvraag.

Inside subsidie advies van Subsidiebureau.be

De drempel om een STS dossier aan te vragen ligt hoog. Voor innovatieve bedrijven zijn er programma’s die laagdrempeliger zijn zoals ontwikkelingsprojecten (innovatie subsidie via VLAIO), KMO-groeisubsidie (via VLAIO), Horizon 2020 subsidies (via de EU) en subsidies voor opleidingen en HR (via het Europees Sociaal Fonds ESF).

De pluspunten van de strategische transformatiesteun (STS)

Vooral voor grote investeringen, maar ook bouwwerken komen in aanmerking

Hoge subsidie mogelijk, tot 1 miljoen, maar uw eigen inbreng moet minstens 1 miljoen zijn!

Uitstekende stap in uw groeistrategie

Snelle goed-/afkeuring van uw aanvraag